Qumar oyunları ilə bağlı qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər müzakirə olunmuşdur

Qumar oyunları ilə bağlı ölkə qanunvericiliyində aparılan son dəyişikliklərlə bağlı 7 yanvar 2022-ci il tarixində ABA-nın Ödəniş Sistemləri və rəqəmsal bankçılıq, Hüquqi məsələlər, Komplayns üzrə Ekspert Qrup üzvlərinin birgə iştirakı ilə görüş keçirilmişdir.

Görüşdə dəyişikliklərin banklara aid olan müddəalara, habelə onların tətbiqi məsələləri və açıq məsələlər müzakirə olunmuşdur.

MÜDDƏT