ABA rəhbərliyi və beynəlxalq ekspert arasında görüş keçirilib

21 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan maliyyə vasitəçilərinin rəhbərləri və digər mühüm vəzifələr üçün peşə tələblərinin və

XƏBƏR

MÜDDƏT