Dəyərlərimiz

Sosial məsuliyyət

Üzv təşkilatların və cəmiyyətin maraqlarının qorunmasında şəffaflıq, ədalətlilik və korporativ sosial məsuliyyət prinsipindən çıxış edərək qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əməl etmək.

İnnovativ inkişaf

Həm özünün, həm üzv təşkilatların fəaliyyətində daima innovativ texnologiyaları tətbiq etmək.

Keyfiyyət

Üzv-təşkilatların, eyni zamanda ictimaiyyətin maraqlarını yüksək keyfiyyətli fəaliyyət və xidmətlər vasitəsilə təmin etmək.

Əməkdaşlıq

Üzv təşkilatların inkişafı və problemlərinin həllində, fəaliyyətlərinin səmərəliyinmi artırılımasında yaxın əməkdaşlıq etmək

Həmrəylik

Üzvlər arasında və cəmiyyətlə həmrəylik, üzvlərin və cəmiyyətin inkişafına birgə tövfə vermək

MÜDDƏT