Dəyərlərimiz

Bütövlük

Üzv təşkilatların və cəmiyyətin maraqlarının qorunmasında şəffaflıq, ədalətlilik, məsuliyyətlilik və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əməl etmək

Üzv təşkilatlar arasında əməkdaşlıq

Komanda fəaliyyətini, bilik və təcrübəni böluşmək mədəniyyətini və sinerjini təmin etmək

Keyfiyyət

Üzv-təşkilatların, eyni zamanda ictimaiyyətin maraqlarını yüksək keyfiyyətli fəaliyyət və xidmətlər vasitəsilə təmin etmək

İntellekt

Peşəkarlıq, sağlam mühakimə mədəniyyəti və yetkin intellektual potensial gostərmək

İnnovativlik

Yenilikləri, davamlı təkmilləşməni və yaradıcı duşuncəni stimullaşdırmaq

Davamlı təkmilləşmə

Həm özünün, həm üzv təşkilatların fəaliyyətinin davamlı təkmilləşdirilməsini təmin etmək

MÜDDƏT