Mərkəzi Bank tərəfindən məsafədən bank hesablarının açılmasına dair təqdimat keçirilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 04 fevral 2022-ci il tarixli, 04/2 nömrəli qərarı ilə yeni “Bank hesablarının...

XƏBƏR

MÜDDƏT