Daxili audit

Qrupun missiyası: Yerli və xarici təcrübələri öyrənməklə, daxili audit işinin təkmilləşdirilməsi və onun biznəsə qatdığı dəyərin artırılmasına nail olmaq. Qrup üzvləri: Yerli Bankların Daxili audit bölmələrinin rəhbərləri və ya rəhbər müavinləri Qrupun fəaliyyət istiqamətləri:
  1. Daxili audit işinə dair normativ aktların yenilənməsi və ya hazırlanması ;
  2. Bank fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi normativ bazanın yenilənməsi və ya mövcud problemlərin həlli;
  3. Daxili audit işi ilə bağlı təhlil və araşdırmaların aparılması;
  4. «Best practice»-lərin öyrənilməsi və vahid yanaşmaların tətbiqinin təşkili;
  5. Auditorların peşəkarlıq dərəcələrinin artırılması məqsədilə təlim / konfrans / seminarların təşkili;
  6. Xarici təşkilatlarla işgüzar münasibətlərin qurulması.

MÜDDƏT