İcra Aparatı

Assosiasiyanın İcra Aparatı onun cari fəaliyyətinin idarə edilməsi ilə məşğul olur.

Aparat Ümumi Yığıncağın, Rəyasət Heyətinin və Prezidentin qərarlarının yerinə yetirilməsini təşkil edir.

Ümumi Yığıncağın və Rəyasət Heyəti iclaslarının keçirilməsi ilə əlaqədar təşkilati işlərin yerinə yetirilməsini təmin edir.

Bundan əlavə, Assosiasiyanın törəmə təşkilatlarının və tərkibindəki qurumların fəaliyyətini koordinasiya edir.

Eyni zamanda, Assosiasiyanın nəzdində yaradılan Ekspert Qrupları və İşçi Qrupların fəaliyyətinin təşkili, iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirir, həmçinin Qruplarla Rəyasət Heyəti və Prezident arasında əlaqələndirici rolunu oynayır.

MÜDDƏT

  • dan

  • kimi