Məlumatlardan istifadə qaydaları

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) rəsmi internet saytı olan aba.az -da məlumatların məzmunu mütəmadi olaraq yenilənir. Eləcə də saytda dərc edilmiş məlumatların müəlliflik hüququ qorunur.
Xəbər xarakterli məlumatlar, press relizlər istisna olmaqla yazılı icazə olmadan digər məlumatların nə tam, nə də hissə şəklində çap edilməsi, surətinin çıxarılması, çoxaldılması, tərcümə olunması və ya hər hansı bir digər üsulla istifadə olunması qadağandır.

Qeyd: Yazılı icazə üçün office@aba.az email ünvanına yazaraq müraciət edə bilərsiniz.

MÜDDƏT