Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi

Qrupda bank-maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində fəaliyyətin genişləndirilməsi, bankların sahədə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və mövcud təcrübənin öyrənilməsi, Daxil olan şikayətlərin baxılması, statististikası, təhlili və müsbət həllinin tapılması istiqamətində təkliflərin müzakirəsi, beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi və vahid yanaşmaların tətbiqinin təşkili və bu sahədə olan məsul şəxslər arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi və digər istiqamətlərdə işlər görülür.

MÜDDƏT