Marketinq və PR

Qrupda Marketing and PR üzrə bankların ümumi layihələri müzakirə edilir və bank sisteminin imicinin lazımı səviyyədə saxlanması üçün müvafiq işlər aparılır.

MÜDDƏT