Ümumi məlumat

Qrupda ümumi bank sisteminin və ABA-nın qərəzsiz, haqlı mövqelərinin müdafiə edilməsi, ABA-nın təqdim etdiyi xidmətlət və onun fəaliyyəti, bank sistemində baş verən yeniliklər, innovativ xidmətlər barədə əhalinin məlumatlandırılması, ictimaiyyətdə banklar barədə formalaşa biləcək yalnış informasiyaların aradan qaldırılması üçün əsaslandırılmış məlumat və mövqelərin açıqlanması və digər bu qəbildən olan işlər yerinə yetirilir.

MÜDDƏT