Mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq

Qrupda mühasibat uçotu, vergi və hesabatlılıq sahəsində mövcud vəziyyətin araşdırılması, bankların bu sahədə qarşılaşdıqları problemlərin və digər əlaqədar məsələlərin müzakirə edilməsi, qeyd olunan istiqamətdə xarici təcrübənin, qabaqcıl ölkələrin innovativ yanaşmalarının öyrənilməsi, eləcə də müvafiq qurumlara ünvanlanacaq əsaslandırılmış təkliflərin hazırlanması, hüquqi-normativ baza və standartların hazırlanmasında iştirak və digər bu qəbildən olan fəaliyyətlər həyata keçirilir.

MÜDDƏT