Rəqəmsal ödənişlər sahəsində fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı mübarizə

Ekspert Qrupu rəqəmsal ödənişlərin inkişafına paralel olaraq artan və təkmil formada genişlənən fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı birgə və koordinasiya edilmiş formada mübarizə aparılması məqsədilə yaradılmışdır.

Qrup daxilində ödəniş kartları və rəqəmsal ödənişlər sahəsində fırıldaqçılıq halları ilə əlaqədar qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin təşkili və atılacaq addımların birgə müəyyən edilməsi, bu sahədə xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, mətbuata müvafiq müsahibələrin verilməsi Ekspert Qrupunun fəaliyyətinə daxildir.

MÜDDƏT